Voorbeeld i minuut film


 

IJIJSSSSS! - Chris Bernhart

Frans de arm, hoofdpersoon uit Joe Speedboot, heeft met zijn vrienden op eigen kracht een vliegtuig gemaakt. Maar waar gaat íe opstijgen? Eureka: de uiterwaarden van de IJssel zijn een mooie startbaan. Maar dan moet het wel eerst gaan vriezen….

<< Terug naar Doe mee aan de voorstelling